هیأت رییسه دانشگاه

هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر حسن اخگری

ریاست واحد

013-44245210

2

اکبر امیری

معاون واحد

013-44245212