رشته ها

توضیحات:

 دارندگان مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و دیپلم چهارساله نظام قدیم می توانند در کلیه رشته های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته این دانشگاه از طریق سامانه www.azmoon.org با کد 314 (واحد تالش ) ثبت نام نمایند. 

 

 

مقطع : کارشناسی پیوسته

 

مقطع  : کارشناسی ناپیوسته

1

 حقوق

1

علمی کاربردی حسابداری

2

 حسابداری

2

 آموزش زبان انگلیسی

3

 روانشناسی

3

 مهندسی نرم افزار کامپیوتر

4

علوم و مهندسی شیلات

4

  مهندسی منابع طبیعیشیلات

5

  مدیریت بازرگانی

 5

 مدیریت بازرگانی

6

  علوم و مهندسی محیط زیست

 6

 کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

 

 

 

مقطع : کاردانی پیوسته

 

 

 

مقطع  : کاردانی ناپیوسته

1

تربیت بدنی

1

حسابداری

2

نقشه کشی معماری

2

آموزش زبان انگلیسی

 

 

3

نرم افزار کامپیوتر

 

4

تکنولوژی شیلات

5

تربیت معلم آموزش ریاضی

6

کاردانی فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان

 

 

 

مقطع : کارشناسی ارشد

1

 علوم و مهندسی شیلات – تکثیر پرورش آبزیان

2

علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتی

   

 

 

 رشته های آموزشکده سما:                                                           

کاردانی پیوسته

نقشه کشی - معماری

کاردانی پیوسته

مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

برق- الکترونیک

کاردانی پیوسته

حسابداری

کاردانی پیوسته

نرم افزار کامپیوتر

کاردانی پیوسته

برق صنعتی

کاردانی پیوسته

تربیت بدنی