تقویم آموزشی

 

 باسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال 2-99-98

شنبه :  98/11/5     حقوق

یک شنبه : 98/11/6     حسابداری-مدیریت بازرگانی –کامپیوتر-آموزش زبان انگلیسی - روانشناسی

دو شنبه : 98/11/7   معماری – تربیت بدنی- شیلات

 

ثبت نام جا مانده ها:

یک شنبه :   98/11/20           انتخاب واحد تمام رشته ها           

 

حذف اضافه :

شنبه :       98/11/26       حقوق

یک شنبه :   98/11/27            حسابداری – مدیریت –کامپیوتر

دوشنبه :   98/11/28             معماری

سه شنبه:    98/11/29          روانشناسی - آموزش زبان انگلیسی

چهارشنبه:    98/11/30         شیلات –تربیت بدنی

 

شروع کلاسها :      98/11/12

پایان کلاسها :       99/3/22

شروع امتحانات :    99/3/24

پایان امتحانات :     99/4/5

نکات مهم :

1- تمامی دانشجویان فقط مجازند2 درس از گروه معارف در هرنیمسال  اخذ نمایند.

 

توضیحات:

 دارندگان مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و دیپلم چهارساله نظام قدیم می توانند در کلیه رشته های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته این دانشگاه از طریق سامانه www.azmoon.org با کد 314 (واحد تالش ) ثبت نام نمایند.