تقویم آموزشی

 

 باسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال 1-1400-99

شنبه : 99/6/1                  حقوق

یکشنبه: 99/6/2                حسابداری - مدیریت - کامپیوتر

دوشنبه : 99/6/3               آموزش زبان انگلیسی - معماری

سه شنبه : 99/6/4              شیلات - روانشناسی - تربیت بدنی

 

ثبت نام با تاخیر :

 

99/6/5   لغایت 99/6/13

حذف اضافه:

شنبه : 99/6/22               حقوق

یکشنبه : 99/6/23            حسابداری - مدیریت - تربیت بدنی

دوشنبه : 99/6/24           آموزش زبان انگلیسی - کامپیوتر

سه شنبه : 99/6/25          شیلات -روانشناسی - معماری

 

شروع کلاسها :      99/06/15

پایان کلاسها :       99/10/04

شروع امتحانات :    99/10/13

پایان امتحانات :     99/10/25

نکات مهم :

1- تمامی دانشجویان فقط مجازند2 درس از گروه معارف در هرنیمسال  اخذ نمایند.

 

توضیحات:

 دارندگان مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و دیپلم چهارساله نظام قدیم می توانند در کلیه رشته های کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته این دانشگاه از طریق سامانه www.azmoon.org با کد 314 (واحد تالش ) ثبت نام نمایند.