معاون

 

 

نام  مسعود
نام خانوادگی امامی نژاد
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مدیریت آموزشی
دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
پست الکترونیک

masoud_em@yahoo.com