دکتر حمید عبداله پور بی ریا

استادیار شیلات⁩

بیوگرافی


تالیفات


تحصیلات


برنامه دروس ترم جاریاطلاعات تماس

آدرس ایمیل: h.abdollahpour@iautalesh.ac.ir

آدرس پستی:

شماره تماس: