دکتر مهرنوش سماک عابدی

مربی شیلات⁩

بیوگرافی


تالیفات


تحصیلات


برنامه دروس ترم جاریاطلاعات تماس

آدرس ایمیل: m.abedi@iautalesh.ac.ir

آدرس پستی:

شماره تماس: