دکتر سید جواد ابوالقاسمی

استادیار شیلات⁩

بیوگرافی


تالیفات


تحصیلات


برنامه دروس ترم جاریاطلاعات تماس

آدرس ایمیل: sj.abolghasemi@iautalesh.ac.ir

آدرس پستی:

شماره تماس: