دکتر رضا طاعتی

استادیار شیلات⁩

بیوگرافی


تالیفات


تحصیلات


برنامه دروس ترم جاریاطلاعات تماس

آدرس ایمیل: r.taati@iautalesh.ac.ir

آدرس پستی:

شماره تماس: