گزارش تصویری ازجلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 در واحد تالش
گزارش تصویری ازجلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 در واحد تالش

گزارش تصویری ازجلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 در واحد تالش

گزارش تصویری ازجلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 در واحد تالش

گزارش تصویری ازجلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 99-98 در واحد تالش برگزار شد.

در این جلسه رئیس محترم دانشگاه آزاداسلامی واحد تالش جناب آقای دکتر اخگری بیان نمودند با اتکال به خداوند مهربان ودر راستای تحقق اهداف کلان دانشگاه با رویکرد دانش افزایی وایمان افزایی ومحوریت قرآن وعترت و رهنمود های رهبر فرزانه انقلاب، برای افزایش نفوذ فرهنگ وارزش های اسلامی در دانشگاه، تربیت دانش آموختگان متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و آرمان های انقلاب اسلامی با شناسایی اولویت ها ونیاز واحد در بخش های مختلف تمام توان خود را خواهد گذاشت.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان