جلسه شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
جلسه شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

جلسه شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان تالش جناب آقای حاج محمود شکری ورئیس محترم دانشگا آزاد اسلامی استان جناب آقای دکتر چیرانی ومعاون محترم دانشجویی وفرهنگی جناب حجت الاسلام دکتر قاسمی ومعاون محترم عمرانی

جلسه شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش  با حضور نماینده محترم شهرستان تالش جناب آقای حاج محمود شکری ورئیس محترم دانشگا آزاد اسلامی استان جناب آقای دکتر چیرانی ومعاون محترم دانشجویی وفرهنگی  جناب حجت الاسلام دکتر قاسمی ومعاون محترم عمرانی فرمانداری تالش جناب آقای مهندس شاهی در واحدتالش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تالش، دکتر ابراهیم چیرانی در سخنانی با تاکید بر مشارکت دانشجویان و اساتید جوان در اجرای امور فرهنگی دانشگاه، تصریح کرد: ریشه یابی و آسیب شناسی مسایل فرهنگی در دانشگاه ضروری است که باید در این امر مهم  از پتانسیل علمی استادان و خلاقیت جوانان استفاده شود.

وی افزود: بکارگیری مشاورین فرهنگی در واحدها، نهادینه کردن و ترویج آموزه های قرآنی و همچنین جذب حداکثری دانشجویان در مشارکت امور فرهنگی باید در راس امور فرهنگی دانشگاه قرار گیرد و این امر مستلزم همکاری همه بخشهای  اجرایی دانشگاه می باشد.

بر اساس این گزارش از جمله مباحث مطروحه در این جلسه می توان به بررسی راهکارهای عملیاتی آئین نامه آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه های توجیهی دانشجویان جدیدالورود اشاره کرد.

در ادامه این جلسه دکتر اخگری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش گزارشی اجمالی از روند اجرایی امور دانشجویی فرهنگی واحد را ارائه دادند و سپس اعضای شورای دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش وارد دستور کار جلسه شدند و در خصوص موضوعات مختلف جلسه به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد خود پرداختند.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان