جلسه هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با هسته مشاوران وراهنمایان انتخاب رشته تحصیلی در کنکور 1398 آموزش پرورش شهرستان تالش
جلسه هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با هسته مشاوران وراهنمایان انتخاب رشته تحصیلی در کنکور 1398 آموزش پرورش شهرستان تالش

جلسه هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با هسته مشاوران وراهنمایان انتخاب رشته تحصیلی در کنکور 1398 آموزش پرورش شهرستان تالش

جلسه هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با هسته مشاوران وراهنمایان انتخاب رشته تحصیلی در کنکور 1398 آموزش پرورش شهرستان تالش

جلسه هم اندیشی هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با هسته مشاوران وراهنمایان انتخاب رشته تحصیلی در کنکور 1398 آموزش پرورش شهرستان تالش، در این جلسه ضمن تبادل نظر بین اعضای حاضر در جلسه، ریاست محترم دانشگاه ضمن معرفی دانشگاه وتشریح عملکرد آن در ابعاد کمی وکیفی وتلاش دانشگاه در جهت هویت بخشی بیش از پیش وبیان سهم یک در صدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش از تعداد 3500 دانش اموز پشت کنکوری شهر ستان تالش، از مشاوران درخواست نمود که نسبت به هدایت دانش آموزان در رشته های موجود این دانشگاه اقدام نمایند تا از تحمیل هزینه های اضافی به خانواده های تالشی در خصوص تحصیل فرزندان آنان وهمچنین از تداخل فرهنگی که پیامد مهاجرتهای تحصیلی می تواند زمینه ساز ناهنجاریهای اجتماعی بعدی گردجلوگیری شود.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان