تعقیرتاریخ امتحانات دوره تابستان 98
تاریخ امتحانات دوره تابستان

تعقیرتاریخ امتحانات دوره تابستان 98

باسمه تعالی اطلاعیه «قابل توجه کلیه دانشجویانی که در تابستان 98 انتخاب واحد کرده اند. با اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که در تابستان 98انتخاب واحد نموده اند می رساند امتحانات دوره تابستان 98 با همان ترتیب اعلام شده از بازه زمانی 26 تا31 مرداد

باسمه تعالی

اطلاعیه

«قابل توجه کلیه دانشجویانی که در تابستان 98 انتخاب واحد کرده اند.

با اطلاع کلیه دانشجویان گرامی که در تابستان 98انتخاب واحد نموده اند می رساند امتحانات دوره تابستان 98 با همان ترتیب اعلام شده از بازه زمانی 26 تا31 مرداد به بازه زمانی 2تا 7 شهریورماه  انتقال می یابد. جهت اطلاع مراتب در کارت امتحانی منظور خواهد شد.

 

حوزه آموزش واحد تالش

 

نظرات خوانندگان