ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال 99- 98
ثبت نام بدون کنکور واحد تالش آغاز شد.

ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال 99- 98

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته وناپیوسته وکارشناسی پیوسته وناپیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی,
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی درتمامی مقاطع کاردانی وکارشناسی پیوسته نیمسال اول 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات خوانندگان