بمناسبت روز تاسیس بنیاد شهید جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا دیدار رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تالش با خانواده شهدا
بمناسبت روز تاسیس بنیاد شهید جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا دیدار رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تالش با خانواده شهدا

بمناسبت روز تاسیس بنیاد شهید جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا دیدار رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تالش با خانواده شهدا

بمناسبت روز تاسیس بنیاد شهید جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا طی هماهنگی های صورت گرفته با رئیس محترم بنیاد شهید شهرستان تالش در روز چهار شنبه مورخ 22/12/97 اعضای محترم هیات رئیسه با خانواده معظم شهدا دیدار نمودند. رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش جنا

بمناسبت روز تاسیس بنیاد شهید جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدا طی هماهنگی های صورت گرفته با رئیس محترم بنیاد شهید شهرستان تالش در روز چهار شنبه مورخ 22/12/97 اعضای محترم هیات رئیسه با خانواده معظم شهدا دیدار نمودند. رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش جناب آقای دکتر اخگری مطالبی را در خصوص فضیلت شهادت واحترام به خانواده شهدا بیان نمودند ومادر شهید نیز بیاناتی در خصوص حفظ ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران وادامه راه شهدا مطالبی رابیان کردند. در پایان دیدار از مادر محترم شهید تجلیل بعمل آمد وبرای شادی ارواح پاک وطیبه شهدا وامام شهدا (ره) فاتحه قرائت شد.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان