پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نیمسال بهمن ماه

پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نیمسال بهمن ماه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس مصوبات شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۱۰/۱۲، دان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، براساس مصوبات شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۷/۱۰/۱۲، دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو خواهد داشت.

زمان و چگونگی ثبت‌نام از داوطلبان مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در تاریخ 29 دی 10 بهمن ماه و کاردانی پیوسته در تاریخ 1 بهمن ماه  تا 13 بهمن  وکارشناسی ناپیوسته  در تاریخ 16 بهمن تا 23 بهمن ماه 97 حضوری جهت ثبت نام  وتشکیل پرونده به دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

  

نظرات خوانندگان