دیدار دکتر طهرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان
دیدار دکتر طهرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان

دیدار دکتر طهرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان

دیدار دکتر طهرانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان

دیدار دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان گیلان

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان