نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت / وعده دیدار ما تجمع بزرگداشت یوم ا... نهم دی در مسجد جامع شهرستان تالش
نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت / وعده دیدار ما تجمع بزرگداشت یوم ا... نهم دی در مسجد جامع شهرستان تالش

نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت / وعده دیدار ما تجمع بزرگداشت یوم ا... نهم دی در مسجد جامع شهرستان تالش

نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت - روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش / وعده دیدار ما تجمع بزرگداشت یوم ا... نهم دی در مسجد جامع شهرستان تالش

«نهم دی حماسه ای جاودان در قلب تاریخ است .» حضوز دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش واعضاء هیت رئیسه واحد در مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی مسجد جامع تالش،روز بصیرت ومیثاق امت با ولایت.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان