ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را محضر ملت شریف ایران و استان گیلان خصوصا دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش
ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را محضر ملت شریف ایران و استان گیلان خصوصا دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را محضر ملت شریف ایران و استان گیلان خصوصا دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را محضر ملت شریف ایران و استان گیلان خصوصا دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

ارتحال ملکوتی عالم ربانی حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را محضر ملت شریف ایران و خصوصاً دانشگاه ازاد اسلامی واحد تالش تسلیت عرض می نمائیم. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان