مراسم یادبود دانشجویان جانباخته حادثه دلخراش واحد علوم و تحقیقات برگزار شد
مراسم تشییع و یادبود جانباختگان حادثه ناگوار واحد علوم و تحقیقات در تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده های داغدار برگزار شد.

مراسم یادبود دانشجویان جانباخته حادثه دلخراش واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

مراسم تشییع و یادبود جانباختگان حادثه ناگوار واحد علوم و تحقیقات در تهران و شهرهای مختلف کشور با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده های داغدار برگزار شد.

مراسم تشیع ویاد بود جانباختگان حادثه ناگوار واحد علوم تحقیقات در تهران وشهر های مختلف کشور با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی وخانواده های داغدار برگزار شد.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان