سخنرانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش  روز 16 آذر، روز دانشجو در نماز جمعه شهرستان تالش
سخنرانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش روز 16 آذر، روز دانشجو در نماز جمعه شهرستان تالش

سخنرانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش روز 16 آذر، روز دانشجو در نماز جمعه شهرستان تالش

دکتر اخگری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نطقی قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان تالش مورخ 97/9/16 مصادف با روز دانشجو ضمن گرامداشت یاد خاطره شهدای دانشجو وپیرامون حرکت عاشورایی دانشجویان شهید در ستیز با استکبار در سال 1332 واستمرار آن در دانشگاه ن

سخنرانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در نماز جمعه شهرستان تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان