انالله و انا الیه راجعون
انالله و انا الیه راجعون

انالله و انا الیه راجعون

انالله و انا الیه راجعون . استاد معزز جناب آقای دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه ازاد اسلامی . با نهایت تاثر و تاسف مصیبت درگذشت والده گرانقدرتان را به شما و بیت مکرم تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

انالله وانا الیه راجعون . استاد معزز جناب آقای دکتر طهرانچی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی با نهایت تاثر وتاسف مصیبت در گذشت والده گرانقدرتان را به شما وبیت مکرم تسلیت عرض می نمائیم . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان