قابل توجه اعضای محترم هیات علمی
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان آزاد اسلامی واحد تالش می رساند ، در صورت تمایل به شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر ، لازم است مدارک مقالات ، چاپ کتاب،

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان آزاد اسلامی واحد تالش می رساند ، در صورت تمایل به شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر ، لازم است مدارک مقالات ، چاپ کتاب ، طرح پژوهشی و غیره مطابق آیین نامه پژوهشگران برتر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، و شیوه نامه شرکت در جشنواره هفته پژوهش و فناوری استان گیلان ، حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه 30/08/97 به صورت فایل و پرینت به حوزه پژوهش و فناوری واحد تحویل داده شود .

نظرات خوانندگان