همایش دوچرخه سواری از تالش تا اهواز
همایش دوچرخه سواری از تالش تا اهواز

همایش دوچرخه سواری از تالش تا اهواز

دکتر علی موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش دوچرخه سواری از تالش تا اهواز

بمناسبت بزرگذاشت هفته دفاع مقدس دکتر علی موسی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش در همایش دوچرخه سواری به مسافت تالش تا اهواز را رکاب زد.

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان