روز 13 آبان راهپیمایی روز استکبار ستیزی
روز 13 آبان راهپیمایی روز استکبار ستیزی

روز 13 آبان راهپیمایی روز استکبار ستیزی

اطلاعیه : ما استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش همگام و همصدا با دیگر اقشار مردم همیشه در صحنه استان گیلان و شهر تالش در راهپیمایی روز استکبار ستیزی شرکت خواهیم کرد

اطلاعیه روز 13 آبان راهپیمایی روز استکبار ستیزی

نظرات خوانندگان