13 آبان
13 آبان

13 آبان

فرارسیدن ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه با استکبار جهانی بر همگان گرامی باد . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

13 آبان گرامی باد

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان