ثبت نام مسابقات قران عترت
ثبت نام مسابقات قران عترت

ثبت نام مسابقات قران عترت

دانشجویان واساتید گرامی مسابقات سراسری کتبی قران و عترت شروع شد

دانشجویان واساتید گرامی مسابقات سراسری قران وعترت شروع شد.

علاقه مندان برای ثبت نام به دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه مراجعه فرمایند.

نظرات خوانندگان