جلسه تجلیل از آقای دکتر اخگری و معارفه از آقای دکتر امامی نژاد به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال وشاندرمن و دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  استان گیلان و روسای ادارات شهرستان در دانشگاه
جلسه تجلیل از آقای دکتر اخگری و معارفه از آقای دکتر امامی نژاد به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال وشاندرمن و دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و روسای ادارات شهرستان در دانشگاه

جلسه تجلیل از آقای دکتر اخگری و معارفه از آقای دکتر امامی نژاد به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال وشاندرمن و دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و روسای ادارات شهرستان در دانشگاه

جلسه تجلیل از آقای دکتر اخگری و معارفه از آقای دکتر امامی نژاد به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال وشاندرمن و دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و روسای ادارات شهرستان در دانشگاه

جلسه تجلیل از آقای دکتر اخگری و معارفه از آقای دکتر امامی نژاد به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش با حضور نماینده محترم شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال وشاندرمن و دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و روسای ادارات شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان