مراسم ویژه بمناسبت عید سعید غدیر خم در دانشگاه آزا د اسلامی واحد تالش
مراسم ویژه بمناسبت عید سعید غدیر خم در دانشگاه آزا د اسلامی واحد تالش

مراسم ویژه بمناسبت عید سعید غدیر خم در دانشگاه آزا د اسلامی واحد تالش

مراسم ویژه بمناسبت عید سعید غدیر خم در دانشگاه آزا د اسلامی واحد تالش

با سمه تعالی

با عنایت به اطلاعیه نهاد محترم نمایندگی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ویژه عید سعید غدیر با نام ( از غدیر تا مباهله) مراسم ساعت 10 صبح با حضور ریاست محترم واحد، معاون ، اساتید وکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش بشرح ذیل برگزار گردید.1- تلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2- شعر خوانی با موضوع غدیر تا مباهله 3-مولودی خوانی 4- سخنرانی 5- تجلیل از سادات با اهداء شاخه گل 6- پذیرایی

گزارش تصویری
نظرات خوانندگان