ثبت نام  پذیرش  بر اساس سوابق تحصیلی تمدید شد.
ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تمدید شد

ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تمدید شد.

ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تا

ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد
به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، ثبت نام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تا روز جمعه 18 بهمن ماه تمدید شد ، متقاضیان پذیرش در این مقاطع می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به آدرس www.azmoon.net نسبت به دریافت دفترچه حاوی رشته/ محل ها اقدام نمایند و تا زمان اعلام شده، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام به صورت حضوری به واحد تالش مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش

نظرات خوانندگان