تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش
تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش

تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش

تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش

باسمه تعالی

تغییر برنامه امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش

دانشگاه آزا داسلامی واحد تالش، ضمن تسلیت سردار سرافراز سپاه اسلام شهید سپهبد قاسم سلیمانی، به منظور تجلیل از مقام شامخ این شهید بزرگوار وشرکت همگانی در مراسم تشییع پیکر ایشان، امتحانات روز دوشنبه مورخ 98/10/16 برگزار نمی گردد وبر همین اساس به روز پس از آخرین امتحان منتقل می شود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتالش

نظرات خوانندگان